top of page

På min egen livsresa, precis som vi alla är. Jag är här för att vara vid din sida under din livsresa och erbjuda verktyg och medel för att stödja dig.

Familj, karriär, träning, uppmärksam, yoga, löpning, medvetenhet, stresshantering, fokus och riktning.

Alla är viktiga delar i mitt livs pussel.

En erfaren chef, fokuserad på personlig tillväxt och livsresa.

 

Med avsikt att vara närvarande i nuet, leva i medvetenhet, öppet tänkesätt, kopplat i kropp och själ.

Fatta ett aktivt beslut om vart jag är på väg. Börjar med de små sakerna. Varje steg räknas. Börjar här och nu. Jag bestämmer mitt tänkesätt och hur jag vill närma mig saker, känslor och min omgivning.

Jag har arbetat hela min karriär i stora företag, med ett brett spektrum av olika kulturer, preferenser och sätt att se på livet. Jag har varit ledare för chefer och team medlemmar över hela världen i Japan, USA, Brasilien, Frankrike, Indien och i Sverige. Jag har i verkligheten sett, känt och varit i mitten av dessa olika kulturella, preferenser och sätt att se på livet. Det finns så många olika sätt på hur människor interagerar, ser på sig själva som individer och en del av ett kollektivt företag eller samhälle.

 

Det finns inte ett rätt sätt att välja hur man ska närma sig livet, beslutsfattande, social interaktion, självmedvetenhet och hur man ska leva sitt liv. Det finns många olika sätt och vägar att gå längs. Det viktiga är att du är medveten om var du är, var du vill vara och sätter en riktning med syfte och medvetenhet. Det är viktigt att när du lever, också vara närvarande i ögonblicket och vara sann mot dig själv.

Jag är på resa. Jag bestämmer själv hur jag närmar mig förändring, motstånd, framsteg och framgång. Att leva lite mer i nuet, i ögonblicket med medvetenhet.

Du är välkommen att kontakta mig om du har frågor, vill samarbeta eller om du behöver sessioner, föreläsningar PT-klasser eller work shops, individuellt, i grupp eller på ditt företag.

Jag ser fram emot att vara en del av din resa längs din väg. Du måste fatta besluten, men jag kan vara där tillsammans med dig och ge stöd, vägledning och verktyg.

bottom of page